Till innehåll på sidan

Förordning (2015:994) om tidsbegränsade tillstånd till att bedriva verksamhet med stödboende

Kommittédirektiv 2015:994

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Förordning (2015:994) om tidsbegränsade tillstånd till att bedriva verksamhet med stödboende

Innehåll

    1 § Inspektionen för vård och omsorg får meddela tidsbegränsade tillstånd till att bedriva yrkesmässig verksamhet i form av stödboende enligt 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Ett tidsbegränsat tillstånd får meddelas för en period på högst ett år från den dag tillståndet beviljades.

    Kommittédirektiv

    Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.