Förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Kommittédirektiv 2015:406

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Innehåll

Normgivningsbemyndigande

Tillämpningsområde

Allmänna bestämmelser

Organisation

Attesterande organ

Utbetalande organ

Förvaltningen av fondmedel och anmälan om brister

Avtal

Övervakningskommitté

Handlingsplaner

Förfarandet i stödärenden

Överflyttning av ansökan

Prövning av ansökan om stöd och utbetalning av stöd

Utbetalning

Förskott

Kontroller

Varningssystem

Översynsklausul

Återbetalningsskyldighet och upphävande av stöd

Preskription

Ränta

Bemyndiganden

It-system för ärenden om stöd

Överklagande och verkställighet

Gruppundantag

Stöd av mindre betydelse

Övriga bestämmelser

Förädlingsstöd

Stängsel mot rovdjur

Engångsröjning av

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.