Till innehåll på sidan

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (Ju 2004:04)

Kommittéberättelse Ju 2004:04 utredningen, se dir. 2004:54

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (Ju 2004:04)


Beteckning: Ju 2004:04
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2023-01-31
Status: Avslutad 2006 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-04-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:54
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Kamali, Masoud, fr.o.m. 2004-04-22 t.o.m. 2006-08-31
Expert: Egeryd, Anders, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2005-10-02
Expert: Finnström, Åsa, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2005-11-02
Expert: Gustavsson, Carl-Axel, fr.o.m. 2005-11-03 t.o.m. 2006-08-31
Expert: Hallgren, Niclas, fr.o.m. 2006-02-20 t.o.m. 2006-08-31
Expert: Härneskog, Örjan, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2006-08-31
Expert: Lindblom, Anna-Karin, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2006-08-31
Expert: Lindqvist, Göran, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2006-08-31
Expert: Lundahl, Jessica, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2006-08-31
Expert: Raber, Jonas, fr.o.m. 2005-10-03 t.o.m. 2006-02-19
Expert: Wettergren, Catharina, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2006-08-31
Sekreterare: Andersson, Simon, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2006-08-31
Sekreterare: Brodin, Göran, fr.o.m. 2004-10-18 t.o.m. 2005-04-30
Sekreterare: Groglopo, Adrián, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2006-09-30
Sekreterare: Lundgren, Marcus, fr.o.m. 2005-12-01 t.o.m. 2006-09-30
Sekreterare: Roth, Hans Ingvar, fr.o.m. 2004-06-01 t.o.m. 2004-09-09

Rapporter

SOU 2005:41Bortom Vi och Dom - Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering
SOU 2005:69Sverige inifrån - Röster om etnisk diskriminering
SOU 2005:112Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande
SOU 2006:21Mediernas vi och dom - Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen
SOU 2006:30Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter som rättssystemet
SOU 2006:37Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet
SOU 2006:40Utbildningens dilemma - demokratiska ideal och andrafierande praxis
SOU 2006:52Diskrimineringens retorik - En studie av svenska valrörelser 1988-2002
SOU 2006:53Partierna nominerar - Exkluderingens mekanismer - etnicitet och representation
SOU 2006:59Arbetslivets (o)synliga murar
SOU 2006:60På tröskeln till lönearbete
SOU 2006:73Den segregerade integrationen
SOU 2006:78Hälsa, vård och strukturell diskriminering
SOU 2006:79Integrationens svarta bok. Agenda för jämlikhet och social sammanhållning

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.