Till innehåll på sidan

Utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet (S 2022:14)

Kommittéberättelse S 2022:14 utredningen, se dir. 2022:111 och dir. 2023:71

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.

Utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet (S 2022:14)


Beteckning: S 2022:14
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2023-09-01
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-07-07 00:00:00
Direktiv för utredningen, se dir. 2022:111 och dir. 2023:71
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2024.


Sammansättning


Särskild utredare: Askersjö, Inga-Lill, fr.o.m. 2022-08-01
Sakkunnig: Ericson, Paula, fr.o.m. 2022-08-01
Sakkunnig: Eriksson, Hanna M, fr.o.m. 2022-08-01
Sakkunnig: Eriksson, Leif J, fr.o.m. 2022-08-01 t.o.m. 2023-08-29
Sakkunnig: Lindtorp, Anna, fr.o.m. 2022-11-25 t.o.m. 2023-04-13
Sakkunnig: Rosén, Helena, fr.o.m. 2022-08-01 t.o.m. 2022-11-24
Expert: Borg, Annika, fr.o.m. 2022-08-01
Expert: Forsberg, John, fr.o.m. 2023-04-14
Expert: Granath, Bo, fr.o.m. 2022-08-01
Expert: Hansson, Mats, fr.o.m. 2022-08-01
Expert: Holmgren, Cecilia, fr.o.m. 2022-08-01
Expert: Jonsson, Josefin P, fr.o.m. 2022-08-01 t.o.m. 2023-04-13
Expert: Karlsson, Jonas, fr.o.m. 2022-08-01
Expert: Lilja White, Mari, fr.o.m. 2022-08-01
Expert: Sverdén, Marcus, fr.o.m. 2022-08-01 t.o.m. 2023-04-13
Expert: Thornqvist, Åsa, fr.o.m. 2023-04-14
Expert: Woods, Fredrik, fr.o.m. 2022-08-01
Sekreterare: Asp, Sara, fr.o.m. 2022-08-30
Sekreterare: Farley, Eva, fr.o.m. 2022-09-05

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.