Till innehåll på sidan

Klimatpolitiska vägvalsutredningen (M 2018:07)

Kommittéberättelse M 2018:07 utredningen, se dir. 2018:70

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.

Klimatpolitiska vägvalsutredningen (M 2018:07)


Beteckning: M 2018:07
Departement: Miljödepartementet
Senast ändrad: 2021-03-30
Status: Avslutad 2020 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-07-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:70
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Karlsson, Åsa-Britt, fr.o.m. 2018-07-18
Sakkunnig: Segerstedt, Anna, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Billstein Andersson, Annika, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Bodin, Per, fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m. 2019-05-23
Expert: Cederberg, Christel, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Claesson, Svante, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Comstedt Webb, Karin, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Dirke, Maria, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Dunér, Karin, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Edström, Frida, fr.o.m. 2019-05-29
Expert: Egnell, Gustaf, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Ekberg, Lars, fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m. 2019-05-23
Expert: Eriksson, Hillevi, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Flink, Linda, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Forstorp, Moa, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Fridahl, Mathias, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Gerland, Susanne, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Gode, Jenny, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Hansén, Ola, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Hijino, Emi, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Holm, Per, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Holmberg, Annika, fr.o.m. 2019-05-24
Expert: Johansson, Daniel, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Lindén, Gunnar, fr.o.m. 2019-09-09
Expert: Lyngfelt, Anders, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Löfroth, Michael, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Morel, Julien, fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m. 2019-09-08
Expert: Nilsgård, Hans, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Norbeck, Karolina, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Sjöberg, Björn, fr.o.m. 2019-05-24
Expert: Sjögren, Helena, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Sundqvist, Thomas, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Särholm, Erik, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Söderholm, Svante, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Tamm, Ebba, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Telenius, Björn, fr.o.m. 2019-03-01
Expert: Vestlund Ekerby, Karin, fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m. 2019-09-08
Expert: Westblom, Caroline, fr.o.m. 2018-10-15
Expert: Åberg, Anna, fr.o.m. 2018-10-15
Huvudsekreterare: Daoson, Monica, fr.o.m. 2018-10-01
Sekreterare: Boström, Björn, fr.o.m. 2018-09-20 t.o.m. 2019-06-30
Sekreterare: Boström, Björn, fr.o.m. 2019-08-15 t.o.m. 2019-12-31
Sekreterare: Karlson Jernbäcker, Eva, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2019-11-15
Sekreterare: Karlsson Jernbäcker, Eva, fr.o.m. 2019-11-18 t.o.m. 2020-01-31
Sekreterare: Lundblad, Mattias, fr.o.m. 2018-11-15
Sekreterare: Mjureke, David, fr.o.m. 2018-09-17

Rapporter

SOU 2020:4Vägen till en klimatpositiv framtid

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.