Till innehåll på sidan

Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26)

Kommittéberättelse Ju 2014:26 utredningen, se dir. 2014:155, dir. 2015:61, dir. 2016:46, dir. 2017:2 och dir. 2017:47

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.

Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26)


Beteckning: Ju 2014:26
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2018-03-21
Status: Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-12-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:155, dir. 2015:61, dir. 2016:46, dir. 2017:2 och dir. 2017:47
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Werkström, Lars, fr.o.m. 2014-12-18 t.o.m. 2017-09-28
Expert: Andersson, Anna, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2015-07-09
Expert: Andersson, Mikael, fr.o.m. 2015-07-10 t.o.m. 2016-07-10
Expert: Asp, Petter, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2017-09-28
Expert: Bergkvist, Tobias, fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. 2017-09-28
Expert: Bexar, Mikaela, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2017-09-28
Expert: Bloch, Eva, fr.o.m. 2015-09-10 t.o.m. 2016-03-17
Expert: Carbell Brunner, Elin, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2015-07-09
Expert: Engdahl, Ola, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2016-07-10
Expert: Fabian, Katarina, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2017-09-28
Expert: Forslid, Petra, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2017-09-28
Expert: Friberg, Johan, fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. 2017-09-28
Expert: Hållberg Leuf, Mattias, fr.o.m. 2015-04-16 t.o.m. 2017-09-28
Expert: Kelt, Maria, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2016-07-10
Expert: Lindstrand, Tomas, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2017-09-28
Expert: Momcilovic, Marija, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2015-04-15
Expert: Olsson, Thomas, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2017-09-28
Expert: Rhodin, Martin, fr.o.m. 2015-09-10 t.o.m. 2016-07-10
Expert: Skåninger, Marie, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2017-09-28
Expert: Wieslander, Karolina, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2017-09-28
Expert: Wrange, Pål, fr.o.m. 2015-07-10 t.o.m. 2016-07-10
Expert: Wågnert, Niklas, fr.o.m. 2015-01-21 t.o.m. 2017-09-28
Sekreterare: Eriksson, Lisa, fr.o.m. 2016-10-01 t.o.m. 2017-09-30
Sekreterare: Gensmann, Camilla, fr.o.m. 2015-02-09 t.o.m. 2015-05-10
Sekreterare: Leyde, Sara, fr.o.m. 2016-11-07 t.o.m. 2017-10-10
Sekreterare: Rosén , Annelie, fr.o.m. 2016-06-17 t.o.m. 2017-01-31
Sekreterare: Wieslander, Karolina, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2016-06-29

Rapporter

SOU 2015:63Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor
SOU 2016:40Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation
SOU 2017:72Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.