Till innehåll på sidan

Utredningen om en mer likvärdig skola (U 2018:05)

Kommittéberättelse U 2018:05 utredningen, se dir. 2018:71

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.

Utredningen om en mer likvärdig skola (U 2018:05)


Beteckning: U 2018:05
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 2021-03-30
Status: Avslutad 2020 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-07-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:71
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Åstrand, Björn, fr.o.m. 2018-08-15 t.o.m. 2020-04-27
Sakkunnig: Ahlquist, Mattias, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-05-20
Sakkunnig: Eriksson, Håkan, fr.o.m. 2019-10-15 t.o.m. 2020-04-27
Sakkunnig: Gödri-Mártis, Réka, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2020-04-27
Sakkunnig: Hansson, Malin, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2018-11-25
Sakkunnig: Hjalmarsson, Johanna, fr.o.m. 2018-12-04 t.o.m. 2019-06-02
Sakkunnig: Kollén, Filip, fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2020-04-27
Sakkunnig: Källén, Åsa, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2020-04-27
Sakkunnig: Lundström, Kristina, fr.o.m. 2019-05-21 t.o.m. 2020-04-27
Sakkunnig: Moberg, Karin, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-09-09
Sakkunnig: Rudestad, Annika, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-10-14
Sakkunnig: Schölin, Anna, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2020-04-27
Sakkunnig: Århammar, Annika, fr.o.m. 2019-06-03 t.o.m. 2020-04-27
Expert: Antelius, Jesper, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2020-04-27
Expert: Ernestam, Johan, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2020-04-27
Expert: Fahlén, Åsa, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-01-07
Expert: Hamilton, Ulla, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2020-04-27
Expert: Lundborg, Olof, fr.o.m. 2019-01-08 t.o.m. 2020-04-27
Expert: Melén, Stefan, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2020-04-27
Expert: Nilsson, Matz, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2020-04-27
Expert: Rosenlund Hedman, Nisse, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-05-31
Expert: Strömberg, Peter, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2020-04-27
Expert: Widholm, Anders, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2020-04-27
Expert: Åhammar, Magnus, fr.o.m. 2019-06-01 t.o.m. 2020-04-27
Huvudsekreterare: Mörck, Gerd, fr.o.m. 2018-09-17 t.o.m. 2020-05-04
Sekreterare: Bergqvist, Anna, fr.o.m. 2019-05-09 t.o.m. 2020-04-27
Sekreterare: Norrlid, Anders, fr.o.m. 2019-05-13 t.o.m. 2020-04-27
Sekreterare: Vlachos, Jonas, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-04-27

Rapporter

SOU 2020:28En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.