Till innehåll på sidan

Utredningen (Fi 1993:06) om de samhällsekonomiska konsekvenserna för Sverige av olika former för deltagande i den västeuropeiska integrationen (EG-konsekvensutredningen)

Kommittéberättelse Fi 1993:06 se dir. 1993:3

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.

Utredningen (Fi 1993:06) om de samhällsekonomiska konsekvenserna för Sverige av olika former för deltagande i den västeuropeiska integrationen (EG-konsekvensutredningen)


Beteckning: Fi 1993:06
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2023-06-02
Status: Avslutad 1994 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:3
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Ordförande: Molin, Björn
Ledamot: Fredga, Kerstin
Ledamot: Gyllenhammar, Pehr G
Ledamot: Hellgren, Claes
Ledamot: Jakobsson, Ulf
Ledamot: Kazamaki-Ottersten, Eugenia
Ledamot: Mogård, Britt
Ledamot: Segerstedt-Wiberg, Ingrid
Ledamot: Sohlman, Michael
Ledamot: Palmstierna, Jan
Ledamot: Wetterberg, Gunnar
Sekreterare: Ström, Pernilla
Sekreterare: Wallgren, Arvid
Sekreterare: Wodtke, Martina

Rapporter

SOU 1994:6Sverige och Europa
En samhällsekonomisk konsekvensanalys
Bilaga 1 En anpassning till EG:s tekopolitik
Bilaga 2 Makroekonomiska chocker och ekonomisk
struktur - En jämförelse mellan Sverige och EG-
länderna
Bilaga 3 Konsekvenser av EG-medlemskapet för
jordbruket och livsmedelssektorn
Bilaga 4 Mikroekonomiska aspekter på en monetär
union
Bilaga 5 Om Sveriges inflytande i den europeiska
unionen
Bilaga 6 Sveriges offentliga sektor i Europeisk
konkurrens - konsekvenser av EES-avtalet och medlem-
skap i EG/EU
Bilaga 7 Sveriges val, EG och direktinvesteringar
Bilaga 8 Arbete och löner i Europa - svensk arbets-
marknad i EES och EU
Bilaga 9 Välfärd och levnadsvillkor i Västeuropa.
Uppdraget är därmed slutfört.

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.