Till innehåll på sidan

Uppehållstillstånd vid brustna anknytningar på grund av våld eller annan allvarlig kränkning (Ju 2022:I)

Kommittéberättelse Ju 2022:I uppdraget, se RK-beslut 2022-08-31 protokoll § 414 (Ju2022/02767)

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.

Uppehållstillstånd vid brustna anknytningar på grund av våld eller annan allvarlig kränkning (Ju 2022:I)


Beteckning: Ju 2022:I
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2023-11-27
Status: Avslutad A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-08-31 00:00:00
Direktiv för uppdraget, se RK-beslut 2022-08-31 protokoll § 414 (Ju2022/02767)
Lokal:
Uppdraget är slutfört.


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.