Till innehåll på sidan

Uppdrag om en författningsreglerad ordning för fördelning av vattenreningskemikalier vid brist (N 2022:D)

Kommittéberättelse N 2022:D uppdraget, se RK-beslut 2022-08-10 protokoll § 1 (N2022/01660) och 2022-12-11 protokoll § 1 (N2022/02448)

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.

Uppdrag om en författningsreglerad ordning för fördelning av vattenreningskemikalier vid brist (N 2022:D)


Beteckning: N 2022:D
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Senast ändrad: 2023-08-03
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-08-10 00:00:00
Direktiv för uppdraget, se RK-beslut 2022-08-10 protokoll § 1 (N2022/01660) och 2022-12-11 protokoll § 1 (N2022/02448)
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


SammansättningRapporter

Ds 2023:9En säkrare tillgång till vattenreningskemikalier

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.