Till innehåll på sidan

Spelmarknadsutredningen (Fi 2018:03)

Kommittéberättelse Fi 2018:03 utredningen, se dir. 2018:47, dir. 2019:18 och dir. 2020:77

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.

Spelmarknadsutredningen (Fi 2018:03)


Beteckning: Fi 2018:03
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2022-11-11
Status: Avslutad 2020 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:47, dir. 2019:18 och dir. 2020:77
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Sörenson, Anna-Lena, fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2020-12-16
Expert: Axelsson, Björn, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-12-16
Expert: Borgny, Erika, fr.o.m. 2020-06-01 t.o.m. 2020-12-16
Expert: Haeggman, Ullalena, fr.o.m. 2019-04-29 t.o.m. 2020-05-31
Expert: Hoffstedt, Gustaf, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-12-16
Expert: Hjelmberg, Mattias, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-12-16
Expert: Jansson, Anna, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-12-16
Expert: Karlsson, Helene, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-02-16
Expert: Kaspersson, Eva, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-12-16
Expert: Lindholm, Benny, fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2020-12-16
Expert: Lindman, Mikael, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-12-16
Expert: Murray, Erik, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-12-16
Expert: Nilzon, Jenny, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-12-16
Expert: Olovsson, Ulf, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-12-16
Expert: Prochazka, Andreas, fr.o.m. 2019-04-29 t.o.m. 2020-12-16
Expert: Röhr, Johan, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-12-16
Expert: Sandström, Fredrik, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2019-08-18
Expert: Schlyter, Jens, fr.o.m. 2019-02-01 t.o.m. 2020-12-16
Expert: Skogh, Christina, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-12-16
Expert: Tuco, Zlata, fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2020-12-16
Expert: Westholm, Hélène, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2019-01-31
Expert: Zerea, Daniel, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-12-16
Andersson, Jonas, fr.o.m. 2019-09-02 t.o.m. 2020-12-16
Börjesson, Agneta, fr.o.m. 2019-09-02 t.o.m. 2020-12-16
Lodenius, Per, fr.o.m. 2019-09-02 t.o.m. 2020-12-16
Utbult, Roland, fr.o.m. 2019-09-02 t.o.m. 2020-12-16
Teimouri, Arman, fr.o.m. 2019-09-02 t.o.m. 2020-12-16
Tsouplaki, Vasiliki, fr.o.m. 2019-09-02 t.o.m. 2020-12-16
Wallentheim, Anna, fr.o.m. 2019-09-02 t.o.m. 2020-12-16
Weinerhall, John, fr.o.m. 2019-09-02 t.o.m. 2020-12-16
Huvudsekreterare: Ellegård, Susanne, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2019-05-12
Huvudsekreterare: Ludvigsson, Jenny, fr.o.m. 2019-08-19 t.o.m. 2020-12-31
Sekreterare: Rinder, Daniel, fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m. 2020-02-29
Sekreterare: Sandström, Fredrik, fr.o.m. 2019-08-19 t.o.m. 2020-11-29
Sekreterare: Strömberg, Ingrid, fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2020-06-30

Rapporter

SOU 2020:64Hästnäringens finansiering på den omreglerade spelmarknaden
SOU 2020:77Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.