Till innehåll på sidan

Kommittén om det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget till hovet - Förtjänstutredningen (Ju 2019:09)

Kommittéberättelse Ju 2019:09 kommittén, se dir. 2019:76

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.

Kommittén om det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget till hovet - Förtjänstutredningen (Ju 2019:09)


Beteckning: Ju 2019:09
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2022-04-06
Status: Avslutad 2021 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-11-07
Direktiv för kommittén, se dir. 2019:76
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Ordförande: von Sydow, Björn, fr.o.m. 2019-11-07 t.o.m. 2021-09-21
Ledamot: Billström, Tobias, fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-09-20
Ledamot: Ekström, Hans, fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-09-20
Ledamot: Enström, Karin, fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-09-20
Ledamot: Eriksson, Jonas, fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-09-20
Ledamot: Karkiainen, Ida, fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-09-20
Ledamot: Löfblad, Kristoffer, fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-09-20
Ledamot: Nordengrip, Caroline, fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-09-20
Ledamot: Skånberg, Tuve, fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-09-20
Ledamot: Vilhelmsson, Helena, fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-09-20
Ledamot: Wetterling, Jessica, fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-09-20
Ledamot: Widman, Allan, fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-09-20
Sakkunnig: Axelsson, Tove, fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-09-20
Sakkunnig: Sevilä, Kalle, fr.o.m. 2020-03-05 t.o.m. 2021-09-20
Sakkunnig: Åström, Anna, fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2020-03-04
Expert: Bexhed, Jan-Mikael, fr.o.m. 2020-02-04 t.o.m. 2021-09-20
Expert: Hegeland, Hans, fr.o.m. 2020-02-04 t.o.m. 2021-09-20
Expert: Laestadius, Patrik, fr.o.m. 2020-02-04 t.o.m. 2021-09-20
Expert: Lindman, Jan, fr.o.m. 2020-02-04 t.o.m. 2021-09-20
Expert: Löfdahl, Petter, fr.o.m. 2020-02-04 t.o.m. 2021-09-20
Expert: Rosén, Staffan, fr.o.m. 2020-02-04 t.o.m. 2021-09-20
Huvudsekreterare: Göransson, Frida-Louise, fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2021-09-30
Sekreterare: Fransson, Nils, fr.o.m. 2020-01-13 t.o.m. 2020-09-18
Sekreterare: Hjers, Emilia, fr.o.m. 2021-01-18 t.o.m. 2021-09-21
Sekreterare: Odmark, Anders, fr.o.m. 2020-09-25 t.o.m. 2021-09-21

Rapporter

SOU 2021:74Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.