Coronakommissionen (S 2020:09)

Kommittéberättelse S 2020:09 kommittén, se dir. 2020:74

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.

Coronakommissionen (S 2020:09)


Beteckning: S 2020:09
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2023-03-24
Status: Avslutad 2022 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-06-30
Direktiv för kommittén, se dir. 2020:74
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Ordförande: Melin, Mats, fr.o.m. 2020-06-30 t.o.m. 2022-02-28
Ledamot: Ahlbäck Öberg, Shirin, fr.o.m. 2020-07-03 t.o.m. 2022-02-28
Ledamot: Enander, Ann, fr.o.m. 2020-07-03 t.o.m. 2022-02-28
Ledamot: Jovic, Vesna, fr.o.m. 2020-07-03 t.o.m. 2022-02-28
Ledamot: Lif, Camilla, fr.o.m. 2020-07-03 t.o.m. 2022-02-28
Ledamot: Persson, Torsten, fr.o.m. 2020-07-03 t.o.m. 2022-02-28
Ledamot: Stiernstedt, Göran, fr.o.m. 2020-07-03 t.o.m. 2022-02-28
Ledamot: Thorslund, Mats, fr.o.m. 2020-07-03 t.o.m. 2022-02-28
Huvudsekreterare: Sonnegård, Joakim, fr.o.m. 2020-08-01 t.o.m. 2022-04-10
Sekreterare: Altmejd, Adam, fr.o.m. 2021-07-01 t.o.m. 2022-02-28
Sekreterare: Björkegren, Evelina, fr.o.m. 2020-09-14 t.o.m. 2022-02-28
Sekreterare: Bodelius, Micaela, fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2022-02-28
Sekreterare: Eriksson, Anneli, fr.o.m. 2020-12-01 t.o.m. 2022-02-28
Sekreterare: Jansson, Petra, fr.o.m. 2020-09-14 t.o.m. 2022-02-28
Sekreterare: Lundgren, Carl, fr.o.m. 2020-12-01 t.o.m. 2022-02-28
Sekreterare: Neijnes, Maria, fr.o.m. 2020-09-21 t.o.m. 2022-03-31
Sekreterare: Wånell, Sven Erik, fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2020-11-30
Sekreterare: Wånell, Sven Erik, fr.o.m. 2020-12-01 t.o.m. 2020-12-15
Sekreterare: Ziobro, Helen, fr.o.m. 2020-08-31 t.o.m. 2022-02-28
Sekreterare: Östergren, Olof, fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-02-28

Rapporter

SOU 2020:80Äldreomsorgen under pandemin
SOU 2021:89Sverige under pandemin - Smittspridning och smittskydd, Volym 1
SOU 2021:89Sverige under pandemin - Sjukvård och folkhälsa, Volym 2
SOU 2022:10Sverige under pandemin - Samhällets, företagens och enskildas ekonomi, Volym 1
SOU 2022:10Sverige under pandemin - Förutsättningar, vägval och utvärdering, Volym 2

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.