Till innehåll på sidan

Delegationen för korrekta utbetalningar i välfärdssystemen (Fi 2016:07)

Kommittéberättelse Fi 2016:07 utredningen, se dir. 2016:60

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.

Delegationen för korrekta utbetalningar i välfärdssystemen (Fi 2016:07)


Beteckning: Fi 2016:07
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2020-03-11
Status: Avslutad 2019 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:60
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Ordförande: Österberg, Sven-Erik, fr.o.m. 2016-06-30 t.o.m. 2019-12-12
Ledamot: Edberg, Eva-Lena, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2019-11-30
Ledamot: Eklund, Astrid, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2019-11-30
Ledamot: Eleblad, Per, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2019-11-30
Ledamot: Forsman, Margaretha, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2017-06-07
Ledamot: Holmberg, Fredrik, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2018-08-23
Ledamot: Kasala Schöllin, Gunilla, fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2019-11-30
Ledamot: Lindahl, Åsa, fr.o.m. 2018-04-24 t.o.m. 2019-11-30
Ledamot: Lundberg, Stefan, fr.o.m. 2018-08-24 t.o.m. 2019-11-30
Ledamot: Martinsson, Torbjörn, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2019-11-30
Ledamot: Modin, Maria, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2018-04-17
Ledamot: Philip, Tora, fr.o.m. 2018-04-18 t.o.m. 2019-11-30
Ledamot: Svensson, Åke, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2018-08-23
Ledamot: Westerling Greer, Anneli, fr.o.m. 2017-06-08 t.o.m. 2019-11-30
Ledamot: Westman, Annelie, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2019-11-30
Ledamot: Wittberg, Lennart, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2018-01-31
Expert: Bengtsson, Mats, fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2019-11-30
Expert: Berglöf Hedar, Karin, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2018-01-31
Expert: Carlsson, Lisa, fr.o.m. 2019-08-13 t.o.m. 2019-11-30
Expert: Carlsson, Nils-Fredrik, fr.o.m. 2016-11-16 t.o.m. 2019-04-29
Expert: Edholm, Karin, fr.o.m. 2017-10-06 t.o.m. 2018-08-23
Expert: Eliasson, Kenneth, fr.o.m. 2019-04-01 t.o.m. 2019-11-30
Expert: Ericson Hållén, Fanny, fr.o.m. 2018-08-24 t.o.m. 2019-11-30
Expert: Eriksson, Cecilia, fr.o.m. 2019-04-30 t.o.m. 2019-11-30
Expert: Grönborg, Eva, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2019-11-30
Expert: Gutberg, Karl, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2019-11-30
Expert: Hansson, Matilda, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2016-12-04
Expert: Hellstenius, Ulf, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2019-11-30
Expert: Holmström, Fredrik, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2019-11-30
Expert: Hovmöller, Stina, fr.o.m. 2016-12-05 t.o.m. 2019-11-30
Expert: Ifwarsson, Ricky, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2017-10-05
Expert: Jönsson, Stefan, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2019-11-30
Expert: Kain, Maria, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2019-08-12
Expert: Kasström, Helen, fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2019-11-30
Expert: Lindberg, Linnéa, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2017-10-05
Expert: Mattsson, Johanna, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2019-11-30
Expert: Mörn, Per-Olov, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2019-11-30
Expert: Nordmarc, Marie, fr.o.m. 2017-10-06 t.o.m. 2019-02-20
Expert: Renås, Caroline t.o.m. 2019-02-21
Expert: Sandström, Josefin, fr.o.m. 2017-10-06 t.o.m. 2018-01-31
Expert: Sertcanli, Maria, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2017-10-05
Expert: Skinnari, Johanna, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2019-11-30
Expert: Söderberg, Maria, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2017-10-05
Expert: Warstrand, Lena, fr.o.m. 2017-10-06 t.o.m. 2019-11-30
Expert: Wockelberg Hedlund, Johan, fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2019-11-30
Sekreterare: Almer, Sara, fr.o.m. 2016-09-14 t.o.m. 2019-12-19
Sekreterare: Danielsson, Joacim, fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2019-11-30
Sekreterare: Diamant, Mimmi, fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2019-11-30
Sekreterare: Dozzi, Marit, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2019-12-19
Sekreterare: Frid, Elisabeth, fr.o.m. 2018-05-01 t.o.m. 2019-11-30
Sekreterare: Ottosson, Niklas, fr.o.m. 2019-03-11 t.o.m. 2019-11-30
Sekreterare: Reuterswärd, Vilhelm, fr.o.m. 2018-08-13 t.o.m. 2018-12-09
Sekreterare: Saleh, Bessam, fr.o.m. 2016-11-21 t.o.m. 2019-11-30
Sekreterare: Thorsson, Ingela, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2018-04-02

Rapporter

Rapport 3Styrning av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen - En kartläggning
Rapport 4Läckaget i välfärdssystemet, del 1 - Omfattningsstudier och bedömningar av felaktiga utbetalningar från vissa välfärdssystem
Rapport 4, bilagaLäckaget i välfärdssystemet, del 1 - Omfattningsstudier och bedömningar av felaktiga utbetalningar från vissa välfärdssystem Bilaga
Rapport 2Bidragsmoralen i samhället - En aktuell lägesbild av inställningen till felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
Rapport 5Digitalisering och AI för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen
Rapport 6Läckaget i välfärdssystemen, del 2 - Omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
SOU 2019:59Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.