Torsdag den 9 mars 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:72

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:72

Torsdagen den 9 mars 2023

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 16 februari

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

2

2022/23:74 Sveriges medlemskap i Nato
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 13 mars

UU

 

Ärende för avgörande kl. 15.20

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterat

 

 

Kulturutskottets betänkande

 

3

Bet. 2022/23:KrU6 Kulturarvsfrågor

25 res. (S, SD, C, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

4

Bet. 2022/23:MJU8 Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon

 

5

Bet. 2022/23:MJU7 Vattenvård

31 res. (S, SD, M, V, C, KD, MP, L)

6

Bet. 2022/23:MJU6 Kemikaliepolitik

19 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Frågestund kl. 14.00

 

7

Frågor besvaras av:
Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Statsrådet Jessika Roswall (M)
Statsrådet Anna Tenje (M)
Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.