Torsdag den 4 maj 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:103

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:103

Torsdagen den 4 maj 2023

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 13 april

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

2

2022/23:FPM82 Ändringsdirektiv om att utvidga och uppgradera användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätten COM(2023) 177

CU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2022/23:99 Vårändringsbudget för 2023

 

3

2022/23:2387 av Magdalena Andersson m.fl. (S)

FiU

 

med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition

 

4

2022/23:2383 av Per Bolund m.fl. (MP)

FiU

5

2022/23:2385 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

FiU

6

2022/23:2388 av Magdalena Andersson m.fl. (S)

FiU

7

2022/23:2389 av Martin Ådahl m.fl. (C)

FiU

 

Ärende för avgörande kl. 15.20

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterat

 

 

Trafikutskottets betänkande

 

8

Bet. 2022/23:TU9 Cykelfrågor

15 res. (S, SD, C, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2022/23:SfU16 Ekonomisk familjepolitik

26 res. (S, SD, V, C, MP)

10

Bet. 2022/23:SfU17 Arbetskraftsinvandring

3 res. (S, V, C, MP)

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2022/23:UU11 Interparlamentariska unionen

 

12

Bet. 2022/23:UU15 Mänskliga rättigheter

20 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Socialutskottets betänkande

 

13

Bet. 2022/23:SoU12 Hälso- och sjukvårdens organisation

45 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Frågestund kl. 14.00

 

14

Frågor besvaras av:
Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)
Statsrådet Jessika Roswall (M)
Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.