Torsdag den 3 juni 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:133

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:133

Torsdagen den 3 juni 2021

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om ersättare

 

1

Åsa Hartzell (M) som ersättare fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 30 november under David Josefssons (M) ledighet

 

 

Meddelande om särskild debatt om konflikten i Mellanöstern

 

2

Onsdagen den 23 juni kl. 15.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2020/21:720 av Tobias Andersson (SD)
Besöksnäringens förutsättningar

 

4

2020/21:753 av Jan Ericson (M)
Arbetslösheten i Sverige

 

5

2020/21:755 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Arbetsmiljön inom ambulanssjukvården

 

6

2020/21:776 av Amineh Kakabaveh (-)
Villkorade stöd i FN-systemet för att värna kvinnors och flickors rättigheter

 

7

2020/21:778 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Jakten på ripa

 

 

Ärenden för avgörande kl. 15.20

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

8

Bet. 2020/21:UU4 Nordiskt samarbete

18 res. (M, SD, C, V, KD)

9

Bet. 2020/21:UU13 Europarådet

2 res. (SD, V)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

10

Bet. 2020/21:UU14 Interparlamentariska unionen (IPU)

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2020/21:JuU36 Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia

 

12

Bet. 2020/21:JuU24 Straffrättsliga frågor

54 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

13

Bet. 2020/21:JuU27 Våldsbrott och brottsoffer

39 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

14

Bet. 2020/21:SfU27 Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

2 res. (S, V, MP)

 

Frågestund kl. 14.00

 

15

Frågor besvaras av:
Statsrådet Mikael Damberg (S)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)
Statsrådet Lena Micko (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.