Torsdag den 26 mars 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:94

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2019/20:94

Torsdagen den 26 mars 2020

Kl.

09.00

 

Bordläggningsplenum

 

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 5 mars

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

2

2019/20:108 Riksrevisionens rapport om Svenska skeppshypotekskassan

FiU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2019/20:132 Extra ändringsbudget för 2020 – Åtgärder med anledning av coronaviruset

 

3

2019/20:3519 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

4

2019/20:3520 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

 

med anledning av redog. 2019/20:ER1 Europarådets svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2019

 

5

2019/20:3511 av Kerstin Lundgren och Magnus Ek (båda C)

UU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

6

Bet. 2019/20:FiU53 Ändringar i statens budget för 2020 – Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, med anledning av coronaviruset

 


 

Skatteutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2019/20:SkU21 Företag, kapital och fastighet

19 res. (M, SD, C, V, KD)

8

Bet. 2019/20:SkU23 Mervärdesskatt

6 res. (M, SD, C, KD)

 

Frågestund kl. 14.00

 

9

Frågor besvaras av:
Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Utrikesminister Ann Linde (S)
Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.