Torsdag den 20 oktober 2016

Kammarens föredragningslistor 2016/17:18

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2016/17:18

Torsdagen den 20 oktober 2016

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

 

14.00

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 29 september

 

 

Avsägelser

 

2

Anna Hagwall (SD) som ledamot i skatteutskottet och som suppleant i näringsutskottet

 

3

Olle Felten (SD) som suppleant i skatteutskottet

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

4

2016/17:FPM9 Förordning om förlängning av Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) KOM(2016) 597, KOM(2016) 581

FiU

5

2016/17:FPM10 Översyn av EU:s budgetförordning KOM(2016) 605

FiU

6

2016/17:FPM11 Direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden KOM(2016) 593

NU

 

Interpellationssvar

 

 

Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

7

2016/17:36 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Bistånd till Västsahara

 

8

2016/17:37 av Jens Holm (V)
EU:s förslag om ansvarsfördelning för växthusgasutsläpp

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

9

Frågor besvaras av:
Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Statsrådet Åsa Regnér (S)
Statsrådet Anna Johansson (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.