Torsdag den 18 januari 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:57

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:57

Torsdagen den 18 januari 2018

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

 

14.00

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

1

2017/18:FPM41 Förslag till förordningar om interoperabilitet mellan EU:s informationssystem för gränser och säkerhet KOM(2017) 794, KOM(2017) 793

JuU

2

2017/18:FPM42 Förhandlingsmandat för EU:s relation med Afrika, Västindien och Stillahavsområdet efter Cotonou-avtalet KOM(2017) 763

UU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

3

2017/18:289 av Birgitta Ohlsson (L)
Fria demokratiska val i Zimbabwe

 

4

2017/18:302 av Birgitta Ohlsson (L)
EU:s relation till Kuba

 

 

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

5

2017/18:275 av Jessica Polfjärd (M)
Åldersdiskriminering

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

6

Frågor besvaras av:
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.