Till innehåll på sidan

Torsdag den 17 september 2020

Kammarens föredragningslistor 2020/21:9

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:9

Torsdagen den 17 september 2020

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

 

14.00

 

Statsministerns frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 27 augusti

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2019/20:473 av Per Schöldberg (C)
Biotopskyddet och jordbruket

 

3

2020/21:10 av Sofia Westergren (M)
Övergödningsutredningen och hästhållningen

 

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

4

2019/20:475 av Johan Hedin (C)
Straffrättsliga åtgärder mot otillåtna vägspärrar

 

 

Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

5

2019/20:455 av Hans Rothenberg (M)
Inställda mässors inverkan på jobb och tillväxt

 

6

2019/20:459 av David Josefsson (M)
Förbudet mot folksamlingar i förhållande till motionslopp

 

7

2019/20:477 av Thomas Morell (SD)
Allvarliga hot mot poliser

 

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

8

2019/20:476 av Magnus Jacobsson (KD)
Planeringen för höghastighetsjärnväg

 

9

Statsministerns frågestund kl. 14.00

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.