Torsdag den 16 december 2021

Kammarens föredragningslistor 2021/22:47

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:47

Torsdagen den 16 december 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering efter debattens slut

 

 

 

Avslutning

 

 

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 25 november

 

 

Anmälan om ny riksdagsledamot

 

2

Pontus Andersson (SD) som ny riksdagsledamot fr.o.m. den 17 december

 

 

Avsägelse

 

3

Annica Hjerling (MP) som ersättare i riksdagen

 

 

Anmälan om ny ledamot i Europaparlamentet

 

4

Ilan De Basso (S) som ny ledamot i Europaparlamentet fr.o.m. den 13 december

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

5

2021/22:23 Tisdagen den 14 december

MJU

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

6

2021/22:109 av Hans Wallmark (M)
Nato-option i regeringsförklaringen

 

 

Ärenden för avgörande efter debattens slut

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

7

Bet. 2021/22:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

8

Bet. 2021/22:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2021/22:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1 res. (SD)

10

Bet. 2021/22:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

 

11

Bet. 2021/22:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

 

12

Bet. 2021/22:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

2 res. (C, L)

 

Socialutskottets betänkande

 

13

Bet. 2021/22:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4 res. (S, V, MP)

14

Avslutning

 

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Socialminister Lena Hallengren (S)

 

15

2021/22:127 av Hans Rothenberg (M)
Estetiska injektionsbehandlingar
2021/22:158 av Sofia Nilsson (C)
Estetiska injektionsbehandlingar

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

16

2021/22:149 av Alexandra Anstrell (M)
Försvarsmaktens jämställdhetsarbete

 

 

Utrikesminister Ann Linde (S)

 

17

2021/22:124 av Amineh Kakabaveh (-)
HDP:s fängslade politiker samt kurdfrågan i Turkiet, Europa och Sverige

 

18

2021/22:174 av Arin Karapet (M)
Armeniska krigsfångar

 

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

19

2021/22:113 av Maria Stockhaus (M)
Fortsättningen för Bromma flygplats

 

20

2021/22:118 av Thomas Morell (SD)
Avsaknaden av alkobommar i svenska hamnar

 

21

2021/22:119 av Thomas Morell (SD)
Säkerheten vid landets flygplatser

 

22

2021/22:120 av Thomas Morell (SD)
Sanktionsavgiften vid otillåten cabotagetrafik

 

23

2021/22:121 av Thomas Morell (SD)
Hastighetssänkningars inverkan på utvecklingen norr om Dalälven

 

24

2021/22:131 av Jens Holm (V)
Miljökrav vid fordonsbesiktning

 

 

Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

25

2021/22:169 av Staffan Eklöf (SD)
Myndigheternas roll för livsmedelsstrategins uppfyllande

 

26

2021/22:171 av Lotta Olsson (M)
Varg i Örebro län

 

 

Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

27

2021/22:168 av Lotta Olsson (M)
Nordiskt energisamarbete

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.