Till innehåll på sidan

Tisdag den 9 november 2021

Kammarens föredragningslistor 2021/22:26

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2021/22:26

Tisdagen den 9 november 2021

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 19 oktober

Anmälan om ersättare

2

Stefan Plath (SD) som ersättare fr.o.m. den 5 november t.o.m. den 12 december under Sara Gilles (SD) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

3

Stefan Plath (SD) som suppleant i utrikesutskottet, civilutskottet och trafikutskottet fr.o.m. idag t.o.m. den 12 december under Sara Gilles (SD) ledighet

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

4

2021/22:61 av Tobias Andersson (SD)
Återvändande IS-terrorister

Ärenden

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.