Tisdag den 9 maj 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:105

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Kammarens föredragningslistor

2022/23:105

Tisdagen den 9 maj 2023

Kl.

13.00

Arbetsplenum

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena måndagen den 17 och tisdagen den 18 april

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2

Rasmus Ling (MP) fr.o.m. den 8 maj
Därmed upphörde Malte Roos (MP) uppdrag som ersättare

Meddelande om frågestund

3

Torsdagen den 11 maj kl. 14.00

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

4

2022/23:33 Torsdagen den 4 maj

FöU

5

2022/23:40 Torsdagen den 4 maj

MJU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

6

2022/23:325 av Peter

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.