Till innehåll på sidan

Tisdag den 7 mars 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:70

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Kammarens föredragningslistor

2022/23:70

Tisdagen den 7 mars 2023

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 7, onsdagen den 8, torsdagen den 9, fredagen den 10 och tisdagen den 14 februari

Avsägelse

2

Linda W Snecker (V) som suppleant i konstitutionsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

3

Isabell Mixter (V) som suppleant i konstitutionsutskottet 

Meddelande om frågestund

4

Torsdagen den 9 mars kl. 14.00

Meddelande om särskild debatt om otillbörlig påverkan på demokratiska institutioner

5

Tisdagen den 14 mars kl. 13.00

Anmälan

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.