Till innehåll på sidan

Tisdag den 31 maj 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:121

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2021/22:121

Tisdagen den 31 maj 2022

Kl.

13.00

Votering

Arbetsplenum

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Ärenden för avgörande kl. 13.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Socialutskottets betänkande

1

Bet. 2021/22:SoU18 Socialtjänstfrågor – barn och unga

18 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Finansutskottets betänkande

2

Bet. 2021/22:FiU32 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter

Socialutskottets betänkande

3

Bet. 2021/22:SoU33 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat

13 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

Justitieutskottets betänkanden

4

Bet.

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.