Tisdag den 30 januari 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:63

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:63

Tisdagen den 30 januari 2018

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Meddelande om frågestund

 

1

Torsdagen den 1 februari kl. 14.00

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

2

2017/18:FPM49 Direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i EU KOM(2017) 797

AU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

3

Bet. 2017/18:MJU8 Jakt och viltvård

5 res. (M, SD, C, KD)

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

4

Bet. 2017/18:KU38 Offentlighet, sekretess och integritet

8 res. (SD, V, L, KD)

5

Bet. 2017/18:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

 

6

Bet. 2017/18:KU27 Riksdagens arbetsformer

2 res. (SD, V)

7

Bet. 2017/18:KU17 Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen

 

8

Bet. 2017/18:KU32 Minoritetsfrågor

5 res. (M, C, V, L, KD)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

9

2017/18:306 av Jonas Sjöstedt (V)
En mänsklig sjukförsäkring

 

10

2017/18:271 av Lars Beckman (M)
Vinstförbud i vården

 

11

2017/18:303 av Margareta Larsson (-)
Läkemedelskostnader inom psykiatrin

 

12

2017/18:304 av Margareta Larsson (-)
Vanvård inom svensk psykiatri

 

13

2017/18:323 av Staffan Danielsson (C)
Utredning eller folkomröstning om dödshjälp
2017/18:334 av Johan Hultberg (M)
En utredning om dödshjälp

 

 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

14

2017/18:208 av Lotta Finstorp (M)
Säkerhetsbrister i offentliga it-system

 

15

2017/18:211 av Edward Riedl (M)
Svarttaxi
2017/18:213 av Edward Riedl (M)
Svarttaxi på nätet

 

16

2017/18:215 av Edward Riedl (M)
Nykterhetskontroller
2017/18:216 av Edward Riedl (M)
Hastighetskontroller

 

17

2017/18:263 av Saila Quicklund (M)
Fler poliser i Strömsunds kommun

 

18

2017/18:299 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Polisens svåra arbetssituation

 

19

2017/18:322 av Roger Haddad (L)
Arbetet mot våldsbejakande extremism

 

 

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

20

2017/18:295 av Saila Quicklund (M)
Tvångsinlösen av skog

 

21

2017/18:314 av Johan Hultberg (M)
Intrångsersättning till ägare av fjällnära skog

 

22

2017/18:320 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Torskbeståndet i Östersjön

 

 

Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

23

2017/18:321 av Bengt Eliasson (L)
Bilstödet

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

24

2017/18:226 av Edward Riedl (M)
Fjärrstyrd flygledarverksamhet

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.