Tisdag den 3 december 2019

Kammarens föredragningslistor 2019/20:43

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2019/20:43

Tisdagen den 3 december 2019

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 12 och onsdagen den 13 november

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

2

Teresa Carvalho (S) fr.o.m. den 1 december
Därmed upphörde Erica Nådins (S) uppdrag som ersättare

 

3

Emilia Töyrä (S) fr.o.m. den 1 december
Därmed upphörde Hannah Bergstedts (S) uppdrag som ersättare

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

4

2019/20:158 av Louise Meijer (M)
Regeringens tillåtlighetsprövning

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motion

 

 

med anledning av framst. 2019/20:RS5 Riksrevisionens ledningsstruktur

 

5

2019/20:3436 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

KU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

6

Bet. 2019/20:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

3 res. (SD, V, KD)

 

Finansutskottets betänkande

 

7

Bet. 2019/20:FiU19 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

8

Bet. 2019/20:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1 res. (SD)

9

Bet. 2019/20:SkU11 Anstånd med kupongskatt i vissa fall

1 res. (M)

10

Bet. 2019/20:SkU12 Skatt på avfallsförbränning

1 res. (SD)

11

Bet. 2019/20:SkU15 Sänkt skatt på drivmedel

2 res. (M, SD)

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2019/20:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

2 res. (SD, V)

13

Bet. 2019/20:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

2 res. (M, SD, KD)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

14

Bet. 2019/20:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

3 res. (SD, V, KD)

 

Civilutskottets betänkande

 

15

Bet. 2019/20:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2 res. (SD, V)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Socialminister Lena Hallengren (S)

 

16

2019/20:88 av Michael Anefur (KD)
En huvudman för personer med samsjuklighet, beroendesjukdom och psykisk ohälsa

 

17

2019/20:125 av Ulla Andersson (V)
Habiliteringsersättning i alla kommuner

 

18

2019/20:159 av David Josefsson (M)
Mikrobryggeriers och folkölsbutikers förutsättningar

 

 

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

19

2019/20:111 av Lars Beckman (M)
Utvecklingstid

 

20

2019/20:112 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Arbetsmiljö och psykisk ohälsa

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.