Tisdag den 25 maj 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:126

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:126

Tisdagen den 25 maj 2021

Kl.

13.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Meddelande om frågestund

 

1

Torsdagen den 27 maj kl. 14.00

 

 

Meddelande om partiledardebatt

 

2

Onsdagen den 9 juni kl. 09.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2020/21:39 Tisdagen den 18 maj

UbU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

4

2020/21:728 av Magnus Oscarsson (KD)
Sälpopulationen

 

5

2020/21:737 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Bensinmackarnas överlevnad i landet

 

6

2020/21:740 av Michael Anefur (KD)
Långtidsarbetslösheten

 

7

2020/21:741 av Sofia Westergren (M)
Importmoms och inlåsningseffekt

 

8

2020/21:746 av Kjell Jansson (M)
Utförsel av stöldgods

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

9

2020/21:FPM106 Förordning om maskiner COM(2021) 202

NU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2020/21:FiU27 Förbättrat stöd till företag med anledning av coronapandemins konsekvenser

 

11

Bet. 2020/21:FiU48 Riksrevisionens rapport om Finansinspektionens arbete för att motverka intressekonflikter

1 res. (V, KD)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2020/21:JuU33 Mer ändamålsenliga sammansättningsregler för mark- och miljödomstolarna

 

13

Bet. 2020/21:JuU34 Regler om internationellt samarbete anpassas till nya regler om skyddstillsyn och tillträdesförbud till butik

 

14

Bet. 2020/21:JuU35 Barn som bevittnar brott

6 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Civilutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2020/21:CU17 Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

22 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

16

Bet. 2020/21:CU18 Förbud mot erkännande av utländska månggiften m.m.

5 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

17

Bet. 2020/21:CU19 En effektivare konkurshantering

2 res. (M, C, KD, L)

18

Bet. 2020/21:CU20 En ny fastighetsmäklarlag - förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

3 res. (SD, KD, L)

19

Bet. 2020/21:CU25 Verkställighet av förvaltningsmyndigheters beslut om återkrav

1 res. (S, MP)

 

Näringsutskottets betänkande

 

20

Bet. 2020/21:NU30 Åtgärder avseende stöd vid korttidsarbete

 

 

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 26 maj kl. 16.00

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

21

Bet. 2020/21:UbU17 Bättre studiestöd högre upp i åldrarna

4 res. (M, SD, V)

22

Bet. 2020/21:UbU19 Vissa insatser för ökad lärarkompetens

3 res. (M, SD, KD, L)


 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

23

2020/21:696 av Sofia Westergren (M)
Yrkeschaufförernas arbetsmiljö

 

24

2020/21:705 av Thomas Morell (SD)
Riksrevisionens rapport om besiktningsmarknaden

 

25

2020/21:711 av Thomas Morell (SD)
Nedläggningen av Bromma flygplats

 

26

2020/21:712 av Thomas Morell (SD)
Bristen på rastplatser för yrkesförare

 

27

2020/21:726 av Lars Beckman (M)
Medel till underhåll

 

 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

28

2020/21:713 av Angelika Bengtsson (SD)
Vatten-, väg- och skogssporter

 

 

Statsrådet Märta Stenevi (MP)

 

29

2020/21:724 av Larry Söder (KD)
Anslaget till radonbidrag

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.