Tisdag den 21 maj 2024

Kammarens föredragningslistor 2023/24:118

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2023/24:118

Tisdagen den 21 maj 2024

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

  (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

   

   

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

1

2023/24:752 av Anna Wallentheim (S)
Barn som lever i fattigdom

 

2

2023/24:758 av Gustaf Lantz (S)
LVU-kampanjen

 

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Trafikutskottets betänkande

 

3

Bet. 2023/24:TU15 Rätt till uppgifter om en EETS-betalningsförmedlares kunder och deras fordon

 

 

Civilutskottets betänkande

 

4

Bet. 2023/24:CU21 Avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

5

Bet. 2023/24:KU22 En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp

1 res. (SD)

6

Bet. 2023/24:KU27 En ny lag om uppgiftsskyldighet för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

 

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2023/24:UU17 Partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och medlemmarna i Organisationen för stater i Afrika, Karibien och Stillahavsområdet

 

8

Bet. 2023/24:UU4 Nordiskt samarbete inklusive Arktis

14 res. (S, SD, V, C, MP)

9

Bet. 2023/24:UU16 Interparlamentariska unionen

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

10

Bet. 2023/24:JuU32 Redogörelse för verksamheten inom den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol och riksdagsdelegationens arbete under 2023

 

 

Näringsutskottets utlåtande

 

11

Utl. 2023/24:NU20 Kommissionens vitbok om utgående investeringar

1 res. (V, MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Statsrådet Anna Tenje (M)

 

12

2023/24:707 av Åsa Eriksson (S)
Finansiering av Finsamverksamhet

 

  

  

 

 

 _________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.