Tisdag den 19 september 2023

Kammarens föredragningslistor 2023/24:6

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2023/24:6

Tisdagen den 19 september 2023

Kl.

13.00

 

Särskild debatt

 

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

  (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

   

   

1

Särskild debatt om klimatanpassning

 

 

Meddelande om frågestund

 

2

Torsdagen den 21 september kl. 14.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

3

2022/23:35 Torsdagen den 7 september

JuU

4

2023/24:1 Torsdagen den 14 september

UU

5

2023/24:1 Torsdagen den 14 september

UbU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

6

COM(2023) 192 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om unionsregler för humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/83/EG och direktiv 2009/35/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
9 november 2023

SoU

7

COM(2023) 193 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och om fastställande av regler för Europeiska läkemedelsmyndigheten samt om ändring av förordning (EG) nr 1394/2007 och förordning (EU) nr 536/2014 och om upphävande av förordning (EG) nr 726/2004, förordning (EG) nr 141/2000 och förordning (EG) nr 1901/2006
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
9 november 2023

SoU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

8

2022/23:410 av Serkan Köse (S)
Arbetsförmedlingens felaktiga utbetalningar till fristående leverantörer

 

 

Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

9

2022/23:419 av Annika Hirvonen (MP)
Information om rätten till skolgång

 

10

2022/23:423 av Linus Sköld (S)
Skolledares anmälningsplikt
2022/23:424 av Mats Wiking (S)
Skolkuratorers anmälningsplikt
2022/23:425 av Aylin Nouri (S)
Anmälningsplikten för lärare
2022/23:426 av Åsa Westlund (S)
Lärarnas uppdrag och anmälningsplikten
2022/23:427 av Rose-Marie Carlsson (S)
Pedagogers anmälningsplikt
2022/23:429 av Niklas Sigvardsson (S)
Dialog med fackförbund angående förslaget om anmälningsplikt
2022/23:430 av Caroline Helmersson Olsson (S)
Anmälningsplikt för skolpersonal

 

 

Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

11

2022/23:421 av Lars Isacsson (S)
Persontrafiken på Dalabanan
2022/23:432 av Ulrika Liljeberg (C)
Tillgängligheten på Dalabanan

 

  

  

 

 

 _________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.