Till innehåll på sidan

Tisdag den 18 juni 2019

Kammarens föredragningslistor 2018/19:107

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2018/19:107

Tisdagen den 18 juni 2019

Kl.

08.00

Arbetsplenum

15.30

Votering

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 28 maj

Anmälan om ny riksdagsledamot

2

Annika Hirvonen Falk (MP) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 19 juni

Avsägelser

3

Sven-Olof Sällström (SD) som ledamot i finansutskottet

4

Jessica Polfjärd (M) som ledamot i krigsdelegationen

5

Charlotte Quensel (SD) som suppleant i finansutskottet, civilutskottet, kulturutskottet och näringsutskottet

6

Mikael Strandman (SD) som suppleant i finansutskottet, försvarsutskottet och

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.