Tisdag den 18 april 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:91

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Kammarens föredragningslistor

2022/23:91

Tisdagen den 18 april 2023

Kl.

13.00

Särskild debatt

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

1

Särskild debatt om importen av rysk fossil energi

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 28 mars

Avsägelser

3

Mattias Eriksson Falk (SD) som suppleant i skatteutskottet, näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet

4

Sven-Olof Sällström (SD) som ledamot i krigsdelegationen

Anmälan om kompletteringsval

5

Mattias Eriksson Falk (SD) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

6

Sara Gille (SD) som suppleant i utrikesutskottet och arbetsmarknadsutskottet

7

Linda

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.