Tisdag den 16 mars 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:94

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:94

Tisdagen den 16 mars 2021

Kl.

13.00

 

Särskild debatt

 

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

1

Särskild debatt om gränshinder inom Norden och situationen i gränsregionerna

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 23 februari

 

 

Meddelande om statsministerns frågestund

 

3

Torsdagen den 18 mars kl. 14.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

4

2020/21:546 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Förändringar i omställningsstödet

 

5

2020/21:547 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fiskeförbud

 

6

2020/21:551 av Thomas Morell (SD)
Åtgärder mot allvarliga fordonsbrister

 

7

2020/21:552 av Jens Holm (V)
En hållbar återstart av kollektivtrafiken

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

8

2020/21:FPM82 Meddelande om samarbete om återvändande och återtagande COM(2021) 56

SfU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Justitieutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2020/21:JuU19 2020 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

4 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

10

Bet. 2020/21:JuU21 En särskild straffbestämmelse för uppmaning till självmord

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2020/21:SfU15 Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer

9 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

12

Bet. 2020/21:SfU16 Pensioner

8 res. (SD, C, V, KD)

13

Bet. 2020/21:SfU17 Ekonomisk familjepolitik

19 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Civilutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2020/21:CU6 Familjerätt

23 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

15

Bet. 2020/21:CU9 Bostadspolitik

31 res. (M, SD, C, V, KD, L)

16

Bet. 2020/21:CU11 Fastighetsrätt

15 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

17

Bet. 2020/21:CU26 Översyn av resegarantisystemet

 

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

18

2020/21:518 av Lars Beckman (M)
Postservice på landsbygden

 

19

2020/21:556 av Lars Beckman (M)
Elleveranser i Norrbotten

 

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

20

2020/21:511 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Projekt Malmporten

 

21

2020/21:523 av Thomas Morell (SD)
Milt väder som försämrar vägarnas skick

 

22

2020/21:529 av Jakob Forssmed (KD)
Myndigheterna och cykelkompetensen

 

23

2020/21:530 av Magnus Jacobsson (KD)
Stambanor för höghastighetståg

 

 

Statsrådet Lena Micko (S)

 

24

2020/21:419 av Anne-Li Sjölund (C)
Utredningen om ökad statlig närvaro i Härnösand

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.