Till innehåll på sidan

Tisdag den 14 mars 2017

Kammarens föredragningslistor 2016/17:79

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2016/17:79

Tisdagen den 14 mars 2017

Kl.

13.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

1

Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9-10 mars

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 14, onsdagen den 15, torsdagen den 16, fredagen den 17 och tisdagen den 21 februari

Anmälan om ersättare

3

Sultan Kayhan (S) som ersättare fr.o.m. den 2 mars t.o.m. den 30 april under Arhe Hamednacas (S) ledighet

4

Camilla Mårtensen (L) som ersättare fr.o.m. den 2 maj t.o.m. den 2 juli och fr.o.m. den 6 juli t.o.m. den 6 augusti under Mats

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.