Onsdag den 8 februari 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:59

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Kammarens föredragningslistor

2022/23:59

Onsdagen den 8 februari 2023

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 18 januari

Anmälan om ersättare

2

Zinaida Kajevic (S) som ersättare fr.o.m. den 6 mars t.o.m. den 7 augusti under Joakim Sandells (S) ledighet

Avsägelser

3

Yasmine Eriksson (SD) som ledamot i skatteutskottet

4

Bo Broman (SD) som ledamot i kulturutskottet

5

Alexander Christiansson (SD) som suppleant i utrikesutskottet

Anmälan om kompletteringsval

6

Bo Broman (SD) som ledamot i skatteutskottet

7

Alexander Christiansson (SD) som ledamot i kulturutskottet

8

Yasmine

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.