Till innehåll på sidan

Onsdag den 6 april 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:94

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2021/22:94

Onsdagen den 6 april 2022

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 16 mars

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2021/22:432 av Jens Holm (V)
Klimatpolitiska rådets granskningsrapport

3

2021/22:433 av Staffan Eklöf (SD)
Priset på insatsvaror och jordbrukets lönsamhet

4

2021/22:436 av Ludvig Aspling (SD)
Mottagandet av kvotflyktingar

5

2021/22:437 av Pontus Andersson (SD)
Danmarks åtgärder mot gängkriminaliteten

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

6

RiR 2022:7 Operation Rädda branschen – statens krisstöd

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.