Onsdag den 3 maj 2017

Kammarens föredragningslistor 2016/17:104

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2016/17:104

Onsdagen den 3 maj 2017

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

 

1

2016/17:23 Torsdagen den 20 april

JuU

2

2016/17:39 Tisdagen den 18 april

KU

3

2016/17:40 Torsdagen den 20 april

KU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

4

Bet. 2016/17:UbU16 Vuxenutbildningen

6 res. (M, C, V, L, KD)

5

Bet. 2016/17:UbU17 Skolväsendet – grundläggande om utbildningen

11 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

6

Bet. 2016/17:UbU18 Skolväsendet – lärare och elever

25 res. (M, SD, C, V, L, KD)

7

Bet. 2016/17:UbU19 Skolväsendet – övergripande skolfrågor

19 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

8

Bet. 2016/17:UU16 Interpalamentariska unionen (IPU)

 

9

Bet. 2016/17:UU17 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

 

 

Socialutskottets betänkande

 

10

Bet. 2016/17:SoU7 Folkhälsofrågor

21 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Finansutskottets betänkande

 

11

Bet. 2016/17:FiU33 Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

1 res. (V)

 

Trafikutskottets betänkande

 

12

Bet. 2016/17:TU14 Väg- och fordonsfrågor

15 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2016/17:MJU13 Skogspolitik

14 res. (M, SD, C, V)

14

Bet. 2016/17:MJU14 Fiskeripolitik

23 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

15

Bet. 2016/17:SfU19 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

6 res. (M, SD, V, L, KD)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2016/17:AU12 2014 års protokoll och rekommendation till ILO:s konvention om tvångsarbete

 

17

Bet. 2016/17:AU11 Genomförande av sjöfolksdirektivet

 

 

Finansutskottets betänkande

 

18

Bet. 2016/17:FiU31 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

1 res. (M, C, L)

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2016/17:KU15 Offentlighet, sekretess och integritet

10 res. (M, SD, V, L, KD)

20

Bet. 2016/17:KU16 Minoritetsfrågor

13 res. (M, SD, C, V, L, KD)

21

Bet. 2016/17:KU18 Riksdagens arbetsformer

 

22

Bet. 2016/17:KU29 Allmänna helgdagar (förnyad behandling)

4 res. (SD, V)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

23

Bet. 2016/17:JuU11 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under år 2015

 

24

Bet. 2016/17:JuU12 2016 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

 

25

Bet. 2016/17:JuU20 Våldsbrott och brottsoffer

18 res. (M, SD, C, L, KD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.