Onsdag den 26 januari 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:59

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:59

Onsdagen den 26 januari 2022

Kl.

09.00

 

EU-politisk debatt

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

1

EU-politisk debatt

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

2

2021/22:275 av Joar Forssell (L)
Situationen i Hongkong

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

3

2021/22:FPM41 Meddelande om hatpropaganda och hatbrott COM(2021) 777

JuU

4

2021/22:FPM42 Ändringar i Schengens gränskodex COM(2021) 891

JuU

5

2021/22:FPM43 Rådsbeslut om provisoriska nödåtgärder till förmån för Lettland, Litauen och Polen COM(2021) 752

SfU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

6

Bet. 2021/22:KU4 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

5 res. (M, SD, C, V, KD)

7

Bet. 2021/22:KU7 Riksrevisionens rapport om myndigheters service till enskilda som inte kan eller vill vara digitala

 

8

Bet. 2021/22:KU9 Rätt till ledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land

1 res. (SD)

9

Bet. 2021/22:KU33 Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

17 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

10

Bet. 2021/22:UbU10 Utökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister

9 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.