Onsdag den 24 maj 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:111

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Kammarens föredragningslistor

2022/23:111

Onsdagen den 24 maj 2023

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 3 maj

Anmälan om kompletteringsval

2

Amir Jawad (L) som suppleant i socialförsäkringsutskottet fr.o.m.
i dag t.o.m. den 13 juli under Mauricio Rojas (L) ledighet

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2022/23:23 Tisdagen den 2 maj

CU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2022/23:334 av Niklas Karlsson (S)
Elstöd till företag

5

2022/23:336 av Lorena Delgado Varas (V)
Småföretag

6

2022/23:353 av Aida Birinxhiku (S)
En

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.