Onsdag den 22 november 2017

Kammarens föredragningslistor 2017/18:35

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:35

Onsdagen den 22 november 2017

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering efter debattens slut i FiU11, dock tidigast klockan 16.00

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelser

 

1

Anna Kinberg Batra (M) som ledamot i utrikesnämnden samt som suppleant i EU-nämnden och i Nordiska rådets svenska delegation

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Ulf Kristersson (M) som ledamot i utrikesnämnden

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2017/18:45 av Edward Riedl (M)
Skydd för kritisk infrastruktur

 

4

2017/18:81 av Karin Enström (M)
US preclearance

 

5

2017/18:92 av Edward Riedl (M)
Ökad sårbarhet vid centraliserad flygledning

 

6

2017/18:93 av Edward Riedl (M)
Säkerhet inom flygledning

 

7

2017/18:94 av Edward Riedl (M)
Besparingar kring fjärrstyrning

 

8

2017/18:158 av Helena Bonnier (M)
Konkurrensneutrala transportslag

 

9

2017/18:163 av Åsa Coenraads (M)
Hot och trakasserier mot företagare

 

10

2017/18:166 av Ellen Juntti (M)
Åtgärder mot utländska stöldligor

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

11

RiR 2017:26 Matchningen på arbetsmarknaden – sökandesammansättningens betydelse

AU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

12

2017/18:47 Hur Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – en skrivelse om politikens inriktning

TU

 

Ärende för bordläggning

Reservationer

 

Näringsutskottets betänkande

 

13

Bet. 2017/18:NU4 Statliga företag

13 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2017/18:FiU1 Statens budget 2018 Rambeslutet

10 res. (M, SD, C, L, KD)

15

Bet. 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017

1 res. (SD)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2017/18:JuU5 Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet och produktivitet

 

17

Bet. 2017/18:JuU8 Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten

1 res. (SD, -)

 

Socialutskottets betänkande

 

18

Bet. 2017/18:SoU11 Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.