Till innehåll på sidan

Onsdag den 19 oktober 2022

Kammarens föredragningslistor 2022/23:11

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2022/23:11

Onsdagen den 19 oktober 2022

Kl.

09.00

 

Allmänpolitisk debatt

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 28 september

 

 

Anmälan om ny riksdagsledamot

 

2

Martin Westmont (SD) som ny riksdagsledamot fr.o.m. den 12 oktober

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

3

Magdalena Andersson (S) fr.o.m. den 18 oktober
Därmed upphörde Christopher Lindvall (S) uppdrag som statsrådsersättare

 

4

Mikael Damberg (S) fr.o.m. den 18 oktober
Därmed upphörde Solange Olame Bayibsas (S) uppdrag som statsrådsersättare

 

5

Tomas Eneroth (S) fr.o.m. den 18 oktober
Därmed upphörde Robert Olesens (S) uppdrag som statsrådsersättare

 

6

Matilda Ernkrans (S) fr.o.m. den 18 oktober
Därmed upphörde Daniel Anderssons (S) uppdrag som statsrådsersättare

 

7

Peter Hultqvist (S) fr.o.m. den 18 oktober
Därmed upphörde Roza Güclü Hedins (S) uppdrag som statsrådsersättare

 

8

Morgan Johansson (S) fr.o.m. den 18 oktober
Därmed upphörde Elin Gustafssons (S) uppdrag som statsrådsersättare

 

9

Ida Karkiainen (S) fr.o.m. den 18 oktober
Därmed upphörde Louise Mörks (S) uppdrag som statsrådsersättare

 

10

Ardalan Shekarabi (S) fr.o.m. den 18 oktober
Därmed upphörde Marcus Wennerströms (S) uppdrag som statsrådsersättare

 

11

Annika Strandhäll (S) fr.o.m. den 18 oktober
Därmed upphörde Sultan Kayhans (S) uppdrag som statsrådsersättare

 

12

Anna-Caren Sätherberg (S) fr.o.m. den 18 oktober
Därmed upphörde Lena Bäckelins (S) uppdrag som statsrådsersättare

 

13

Anders Ygeman (S) fr.o.m. den 18 oktober
Därmed upphörde Elsemarie Bjellqvists (S) uppdrag som statsrådsersättare

 

14

Anmälan om ersättare för statsråd

 

 

Avsägelser

 

15

Clara Aranda (SD) som suppleant i EU-nämnden

 

16

Gunilla Carlsson (S) som ledamot i valberedningen

 

17

Åsa Westlund (S) som ledamot i Utrikesnämnden och i riksbanksfullmäktige

 

18

Niklas Karlsson (S) som suppleant i Utrikesnämnden

 

19

Olle Thorell (S) som suppleant i Utrikesnämnden

 

20

Erik Ezelius (S) som ersättare i riksdagsstyrelsen

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

21

Ida Karkiainen (S) som ledamot i konstitutionsutskottet

 

22

Mikael Damberg (S) som ledamot i finansutskottet 

 

23

Ardalan Shekarabi (S) som ledamot i justitieutskottet

 

24

Annika Strandhäll (S) som ledamot i justitieutskottet

 

25

Morgan Johansson (S) som ledamot i utrikesutskottet och som suppleant i Utrikesnämnden

 

26

Tomas Eneroth (S) som ledamot i utrikesutskottet, i riksbanksfullmäktige och som ersättare i riksdagsstyrelsen

 

27

Peter Hultqvist (S) som ledamot i försvarsutskottet och som suppleant i Utrikesnämnden

 

28

Anders Ygeman (S) som ledamot i socialförsäkringsutskottet

 

29

Anna-Caren Sätherberg (S) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

 

30

Fredrik Olovsson (S) som ledamot i näringsutskottet

 

31

Matilda Ernkrans (S) som ledamot i EU-nämnden

 

32

Hans Wallmark (M) som ledamot i EU-nämnden

 

33

Charlotte Quensel (SD) som suppleant i EU-nämnden

 

34

Lena Hallengren (S) som ledamot i valberedningen 

 

35

Magdalena Andersson (S) som ledamot i Utrikesnämnden

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

36

2022/23:6 Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet

SkU

 

Skrivelse

 

37

2022/23:5 Riksrevisionens rapport om den regionala utvecklingspolitiken

NU

 

Motioner

 

 

med anledning av skr. 2021/22:282 Riksrevisionens rapport om migrationsdomstolarnas handläggningstider i asylmål

 

38

2022/23:14 av Tony Haddou m.fl. (V)

SfU

39

2022/23:24 av Annika Hirvonen m.fl. (MP)

SfU

 

EU-dokument

 

40

COM(2022) 457 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en gemensam ram för medietjänster på den inre marknaden (europeisk mediefrihetsakt) och om ändring av direktiv 2010/13/EU
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 december 2022

KU

41

COM(2022) 495 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 december 2022

CU

42

Allmänpolitisk debatt

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.