Till innehåll på sidan

Onsdag den 10 november 2021

Kammarens föredragningslistor 2021/22:27

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:27

Onsdagen den 10 november 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 20 oktober

 

 

Anmälan om ersättare

 

2

Ulrik Bergman (M) som ersättare fr.o.m. den 2 december 2021 t.o.m. den 13 februari 2022 under Carl-Oskar Bohlins (M) ledighet

 

 

Meddelande om frågestund

 

3

Torsdagen den 11 november kl. 14.00

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2021/22:FPM13 EU:s strategi för att bekämpa antisemitism och främja judiskt liv (2021–2030) COM(2021) 615

KU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelser

 

5

2021/22:43 Riksrevisionens rapport om statens subventionering av läkemedel

SoU

6

2021/22:54 Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete

FiU

7

2021/22:60 Riksrevisionens rapport om Försäkringskassans arbete med att förebygga sjukskrivning

SfU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:10 Fortsatt svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali

 

8

2021/22:4256 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

UU

9

2021/22:4259 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

UU

10

2021/22:4263 av Joar Forssell m.fl. (L)

UU

11

2021/22:4265 av Hans Wallmark m.fl. (M)

UU

12

2021/22:4267 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

UU

 

med anledning av prop. 2021/22:22 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

 

13

2021/22:4257 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

UU

14

2021/22:4262 av Joar Forssell m.fl. (L)

UU

15

2021/22:4266 av Hans Wallmark m.fl. (M)

UU

16

2021/22:4268 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

UU

 

med anledning av prop. 2021/22:27 Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

 

17

2021/22:4261 av Gulan Avci m.fl. (L)

SkU

 

med anledning av skr. 2021/22:29 Riksrevisionens rapport om att komma till Sverige som anhörig

 

18

2021/22:4258 av Tony Haddou m.fl. (V)

SfU

19

2021/22:4272 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD)

SfU

20

2021/22:4274 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)

SfU

 

med anledning av skr. 2021/22:31 Riksrevisionens rapport om hållbart företagande och styrning av de statligt ägda bolagen

 

21

2021/22:4273 av Birger Lahti m.fl. (V)

NU

22

2021/22:4276 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD)

NU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

23

Bet. 2021/22:FiU12 Riksrevisionens rapport om administrationen i statliga myndigheter

 

 

Skatteutskottets betänkande

 

24

Bet. 2021/22:SkU4 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

 

 

Socialutskottets betänkande

 

25

Bet. 2021/22:SoU5 Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19

5 res. (SD, V, L)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

26

Bet. 2021/22:AU5 Riksrevisionens rapport om arbetssökande över 55 år

2 res. (M, SD, KD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.