Måndag den 7 juni 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:135

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:135

Måndagen den 7 juni 2021

Kl.

11.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Meddelande om frågestund

 

1

Torsdagen den 10 juni kl. 14.00

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

2

2020/21:791 av Jens Holm (V)
Regeringens klimatkrav vid coronastöd till flyget

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

3

2020/21:FPM110 Meddelande om bättre lagstiftning COM(2021) 219

KU

4

2020/21:FPM111 Förordning om snedvridande utländska subventioner COM(2021) 223

NU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Redogörelse

 

5

2020/21:RR5 Riksrevisorns årliga rapport 2021

FiU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2020/21:196 Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022

 

6

2020/21:4082 av Eric Westroth m.fl. (SD)

SkU

7

2020/21:4083 av Niklas Wykman m.fl. (M)

SkU

8

2020/21:4084 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

SkU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2020/21:SoU27 Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen

4 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

10

Bet. 2020/21:SoU17 Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m.

30 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

11

Bet. 2020/21:SoU26 Förebyggande av våld i nära relationer

15 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Försvarsutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2020/21:FöU6 Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt

9 res. (M, SD, C, KD, L)

13

Bet. 2020/21:FöU9 Skärpt kontroll över explosiva varor

4 res. (M, SD, KD, L)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

14

2020/21:686 av Lars Hjälmered (M)
Regelförenklingarna

 

15

2020/21:720 av Tobias Andersson (SD)
Besöksnäringens förutsättningar

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

16

2020/21:780 av Pål Jonson (M)
Åtgärder för en starkare materielförsörjning

 

17

2020/21:781 av Pål Jonson (M)
Marinens framtida materielförsörjning

 

 

Utrikesminister Ann Linde (S)

 

18

2020/21:707 av Lorena Delgado Varas (V)
Det statliga våldet i Paraguay och Brasilien

 

19

2020/21:708 av Håkan Svenneling (V)
Massprotester i Colombia

 

20

2020/21:730 av Håkan Svenneling (V)
Israels ockupation av Palestina

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

21

2020/21:700 av Dennis Dioukarev (SD)
Regeringens ekonomiska politik

 

 

 

 

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

22

2020/21:758 av Arin Karapet (M)
Språkförskola

 

23

2020/21:775 av Amineh Kakabaveh (-)
Den svenska folkbildningen

 

 

Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

24

2020/21:688 av Joar Forssell (L)
Exportkrediter till affärer med Belarus

 

 

Statsrådet Märta Stenevi (MP)

 

25

2020/21:763 av Ann-Sofie Alm (M)
Åtgärder för att skydda barn från hederskultur

 

 

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

26

2020/21:740 av Michael Anefur (KD)
Långtidsarbetslösheten

 

27

2020/21:753 av Jan Ericson (M)
Arbetslösheten i Sverige

 

 

Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

 

28

2020/21:692 av Alexandra Anstrell (M)
Sveriges insatser i Mali

 

29

2020/21:769 av Magdalena Schröder (M)
Garantier som en del av svenskt bistånd

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.