Måndag den 4 december 2017

Kammarens föredragningslistor 2017/18:42

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:42

Måndagen den 4 december 2017

Kl.

13.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

 

 

 

Meddelande om statsministerns frågestund

 

1

Torsdagen den 7 december kl. 14.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2017/18:116 av Erik Bengtzboe (M)
En tioårig grundskola

 

3

2017/18:117 av Erik Bengtzboe (M)
En ökning av elevernas undervisningstid

 

4

2017/18:118 av Erik Bengtzboe (M)
Lärarnas administrativa arbete

 

5

2017/18:165 av Anders Hansson (M)
Bemanning i polisens lokalområden

 

6

2017/18:185 av Ida Drougge (M)
Undervisningsgapet

 

7

2017/18:194 av John Widegren (M)
Översyn av artskyddsförordningen

 

8

2017/18:205 av Lena Asplund (M)
Kvinnor i Försvarsmakten

 

 

Ärende för debatt

Reservationer

 

Kulturutskottets betänkande

 

9

Bet. 2017/18:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

5 res. (S, SD, MP, V, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.