Måndag den 22 april 2024

Kammarens föredragningslistor 2023/24:103

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2023/24:103

Måndagen den 22 april 2024

Kl.

10.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

   

   

 

Avsägelser

 

1

Jakob Olofsgård (L) som ledamot i civilutskottet och som suppleant i trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet och näringsutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Gulan Avci (L) som ledamot i civilutskottet

 

3

Camilla Mårtensen (L) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

 

4

Cecilia Rönn (L) som suppleant i näringsutskottet

 

5

Amanda Palmstierna (MP) som suppleant i justitieutskottet och EU-nämnden fr.o.m. i dag t.o.m. den 31 maj under Märta Stenevis (MP) ledighet

 

 

Meddelande om frågestund

 

6

Torsdagen den 25 april kl. 14.00

 

 

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 17-18 april

 

7

Fredagen den 26 april kl. 11.00

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

8

2023/24:704 av Johnny Svedin (SD)
Anslutning till stamnätet

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

9

2023/24:135 Riksrevisionens rapport om nationell plan för transportinfrastrukturen

TU

 

Motion

 

 

med anledning av skr. 2023/24:106 Riksrevisionens rapport om statens hantering av markintrång

 

10

2023/24:2867 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

CU

 

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 24 april

Reservationer

 

Justitieutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2023/24:JuU17 Kriminalvårdsfrågor

18 res. (S, V, C, MP)

12

Bet. 2023/24:JuU19 Unga lagöverträdare

11 res. (S, V, C, MP)

13

Bet. 2023/24:JuU20 Straffrättsliga frågor

13 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2023/24:MJU12 Naturvård

32 res. (S, SD, V, C, MP)

15

Bet. 2023/24:MJU13 Övergripande miljöfrågor

18 res. (S, V, C, MP)

  

  

 

 

 _________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.