Fredag den 5 april 2019

Kammarens föredragningslistor 2018/19:74

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2018/19:74

Fredagen den 5 april 2019

Kl.

09.30

 

Aktuell debatt

 

 

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

1

Aktuell debatt om hot och våld mot Sveriges lärare och rektorer

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 15 mars

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

3

RiR 2019:11 Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet – brister i styrning och uppföljning

JuU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

4

Bet. 2018/19:SfU16 Migration och asylpolitik

49 res. (M, SD, C, V, KD, L)

5

Bet. 2018/19:SfU17 Anhöriginvandring

7 res. (M, SD, C, V, KD)

6

Bet. 2018/19:SfU18 Arbetskraftsinvandring

20 res. (M, SD, KD, L)

7

Bet. 2018/19:SfU19 Medborgarskap

11 res. (M, SD, V, KD, L)

8

Bet. 2018/19:SfU23 Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

 

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Statsrådet Ann Linde (S)

 

9

2018/19:151 av Jens Holm (V)
Sverige och investerarskyddet

 

 

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

10

2018/19:157 av Johanna Rantsi (M)
Fler lärare

 

11

2018/19:158 av Johanna Rantsi (M)
Hotfulla situationer i skolan

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.