Fredag den 29 april 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:105

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:105

Fredagen den 29 april 2022

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 8 april

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Hanna Gunnarsson (V) som ledamot i krigsdelegationen

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2021/22:FPM77 Meddelande om livsmedelsförsörjningen och motståndskraften i livsmedelssystemen COM(2022) 133

MJU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

4

RiR 2022:8 Den regionala utvecklingspolitiken – svaga förutsättningar för ett effektivt samlat statligt agerande

NU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

5

2021/22:223 Värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef

UU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:212 Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess

 

6

2021/22:4670 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

CU

7

2021/22:4674 av Ola Johansson m.fl. (C)

CU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

8

2021/22:400 av Ellen Juntti (M)
Åtgärder mot ungdomsrånare

 

9

2021/22:437 av Pontus Andersson (SD)
Danmarks åtgärder mot gängkriminaliteten

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

10

2021/22:436 av Ludvig Aspling (SD)
Mottagandet av kvotflyktingar

 

11

2021/22:446 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Utrikes födda kvinnors etablering

 

 

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

12

2021/22:417 av Boriana Åberg (M)
Forskning och etikprövning

 

 

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

 

13

2021/22:429 av Alexandra Anstrell (M)
Vargstammen i Sverige
2021/22:430 av Lars Beckman (M)
Sveriges vargstam
2021/22:461 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Ökningen av antalet vargar

 

14

2021/22:432 av Jens Holm (V)
Klimatpolitiska rådets granskningsrapport

 

 

Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

15

2021/22:433 av Staffan Eklöf (SD)
Priset på insatsvaror och jordbrukets lönsamhet

 

16

2021/22:449 av Yasmine Eriksson (SD)
Hundsmuggling och risken för rabies

 

 

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

 

17

2021/22:445 av Jonas Andersson i Linghem (SD)
Kulturministerns besök i Stockholms moské

 

18

2021/22:453 av Pontus Andersson (SD)
Regeringens relation till islamistiska organisationer

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.