Fredag den 27 januari 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:53

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:53

Fredagen den 27 januari 2023

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelse

 

1

Ingemar Kihlström (KD) som suppleant i utrikesutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Yusuf Aydin (KD) som suppleant i utrikesutskottet

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2022/23:128 av Annika Hirvonen (MP)
Ökad kunskap om rasism i vården och omsorgen

 

4

2022/23:154 av Pontus Andersson (SD)
Förberedelse för kontakt med barn i sexuellt syfte

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

5

2022/23:52 Extra ändringsbudget för 2023 – Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 31 januari

FiU


 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

6

2022/23:85 av Niklas Karlsson (S)
Åtgärder för att stävja fusk med reseavdrag

 

7

2022/23:86 av Ida Ekeroth Clausson (S)
Höjd moms på reparationer

 

8

2022/23:88 av Peder Björk (S)
En effektiv och träffsäker folkräkning

 

9

2022/23:91 av Sofie Eriksson (S)
Skiktgränsen för statlig inkomstskatt

 

10

2022/23:97 av Mathias Tegnér (S)
Arbetet mot skattefusk och skatteflykt

 

 

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

11

2022/23:74 av Isak From (S)
Processindustrins aviserade investeringar

 

12

2022/23:78 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Exkludering av Norrland från högkostnadsskydd
2022/23:82 av Isak From (S)
Rättvist elstöd
2022/23:94 av Malin Larsson (S)
Elstöd för hela landet

 

13

2022/23:92 av Patrik Björck (S)
Höga bränslepriser

 

 

Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

14

2022/23:123 av Jim Svensk Larm (S)
Rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid

 

 

Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

15

2022/23:64 av Jytte Guteland (S)
Sveriges klimatpolitik under ordförandeskapet i EU

 

16

2022/23:75 av Joakim Järrebring (S)
Miljöövervakningen

 

17

2022/23:90 av Joakim Järrebring (S)
Vattenkraftens miljötillstånd

 

18

2022/23:101 av Fredrik Olovsson (S)
Beslut om nedläggning av kablar

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.