Fredag den 22 september 2017

Kammarens föredragningslistor 2017/18:9

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2017/18:9

Fredagen den 22 september 2017

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Avsägelse

1

Adnan Dibrani (S) som ledamot i skatteutskottet

Anmälan om kompletteringsval

2

Anna Johansson (S) som ledamot i skatteutskottet

3

ClasGöran Carlsson (S) som suppleant i civilutskottet

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

4

2017/18:1 Torsdagen den 14 september

JuU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

5

2017/18:17 Politisk information i skolan

UbU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

6

2016/17:548 av Pål Jonson (M)
Skyddet mot cyberangrepp

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.